Brýusselde Türkmenistan bilen ÝB-niň arasynda tegelek stol

img
img
img
img

2024-nji ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýewiň gatnaşmagynda Ýewropanyň işewür toparlary bilen «Türkmenistan we ÝB: täze ykdysady hyzmatdaşlyga tarap» mowzugynda tegelek stol guraldy.

Çäre gibrid formatda dürli ýurtlardan 120-den gowrak wekili özünde jemledi, onda energiýa, maýa goýum we söwda ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Bu çärä halkara guramalaryň ýolbaşçylary we wekilleri, şol sanda BMG-niň, ÝB-niň, YHÖG-nyň agentlikleriniň, syýasy, diplomatik, maliýe edaralarynyň, KHBS, täjirçilik kompaniýalarynyň, söwda-ykdysady birleşikleriň we agentlikleriň, ylmy-gözleg merkezleriniň we beýleki guramalaryň wekilleri gatnaşdy.

Çykyş edenleriň arasynda Ýewropa Komissiýasynyň Halkara hyzmatdaşlygy boýunça Baş müdirliginiň, Ýewropa Aziýa barlaglary institutynyň, Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň ýolbaşçylary, şeýle hem «Sarens Group», «Cargolux», «Philips» we «Royal IHC» we beýlekiler ýaly Ýewropanyň kärhanalary bar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysy öz çykyşynda Türkmenistan bilen ÝB-niň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleri belledi.