TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ ÝOLBAŞÇYSYNYŇ AZ DEREJEDE ÖSEN ÝURTLAR, ÖSÜP GELÝÄN ÝURTLAR WE ÖSÜP GELÝÄN KIÇI ADA DÖWLETLERI BOÝUNÇA ÝOKARY WEKILI BILEN DUŞUŞYGY

2019-njy ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri az derejede ösen ýurtlar, ösüp gelýän ýurtlar we ösüp gelýän kiçi ada döwletleri boýunça Ýokary wekili, BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary Fekitamoeloa Utoikamanu bilen duşuşdy.

Taraplar geljekki Wena Meýilnamasynyň işleriniň orta möhletde gözden geçirilmeginiň möhümdigini nygtadylar.

Ýokary wekil 2016-njy ýylda Aşgabatda geçirilen BMG-niň ulag boýunça Ilkinji Global maslahatynyň dowamynda orta atylan Aşgabat prosesiniň ösüşiniň esasy tapgyrlarynyň biri boljak, 2020-nji ýylda deňize çykalgasy bolmadyk we ösüp gelýän ýurtlaryň ulag ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmek baradaky teklibi goldady.